Wie was Aphrodite? De godin van schoonheid en vruchtbaarheid

Michelle Mulder
Door Michelle Mulder
10 minuten leestijd

Er zijn heel wat mythische verhalen te vertellen over de godin Aphrodite. Misschien heb je wel eens van haar gehoord. Wie was ze en wat heeft ze betekent voor de Griekse gemeenschap? Er zijn talloze beelden aangetroffen die overal in Griekenland werden gevonden. Zo worden er nog steeds kegels en piramiden gevonden die naar haar verwijzen, als een manier waarop ze werd aanbeden door de mensen op Paphos in Cyprus. Om je meer te vertellen over deze godin van schoonheid en vruchtbaarheid duiken we een stukje terug in de geschiedenisboeken.

Wie was Aphrodite?

In de Griekse mythologie wordt Aphrodite omschreven als de godin van de vrouwelijke schoonheid, liefde, seksualiteit en vruchtbaarheid. Er gaan verschillende verhalen de ronde over de geboorte van deze fabelachtige godin. Zo is ze volgens de geschiedschrijver Homerus de dochter van Zeus en nimf Dione, maar anderen menen dat ze de dochter is van Uranus en godin van de dag, Hemera. Maar er zijn ook mensen die geloven dat Aphrodite voortkomt uit het schuim van de zee. Dit zou gebeurd zijn toen Uranus seks wilde hebben met de aarde (Gaea).

De zoon van Uranus, Cronus, wilde dit voorkomen en castreerde hem met een sikkel. Zijn geslachtsdeel kwam terecht in zee en zo ontstond er schuim waaruit een al volwassen Aphrodite tevoorschijn kwam. Vervolgens blies de windgod Zephyros haar in een schelp naar Cyprus – dit stond symbool voor de vagina.

Wat wil jij?

"Iedereen heeft het over zichzelf, maar wat wil JIJ? Stel deze 999 vragen aan jezelf: kijk vooruit, spreek wensen uit, vraag feedback, geef jezelf cijfers."

De Romeinse equivalent van de godin is Venus en Aphrodite zou in relatie staan met de Fenicische godin Astarte, hoewel de link tussen beiden niet helemaal duidelijk is. Rond 1483 maakte de Italiaanse kunstschilder Sandro Botticelli een beroemd schilderij over de geboorte van Venus. Meestal wordt ze afgebeeld met de liefdesgod Eros (Cupido) en een gans. Hierop zijn ook verschillende bloemen te zien en het gerucht gaat de ronde dat er overal spontaan bloemen ontstonden zodra Aphrodite haar voeten ergens had neergezet.

Op de berg Olympus was het de oppergod Zeus opgevallen hoe prachtig deze godin was en hij wilde haar verleiden. Dit bleef onbeantwoord en als straf moest ze trouwen met de lelijkste god van de Olympus, Hephaistos. Ze was echter niet trouw aan de kreupele smid, want ze had meerdere minnaars, zoals Ares, god van de oorlog. Van hem kreeg ze ook enkele kinderen, waaronder de liefdesgod Eros.

Ferdinand-venus-adonis

Venus en Adonis (1658) door Ferdinand Bol

Aphrodite ’s relatie met andere goden

Aphrodite werd op verschillende manieren vereerd en dat zie je ook terug in de verschillende verhalen die over haar geschreven zijn. Haar oorsprong bevindt zich in de hemel omdat ze is geboren uit de zee. De aarde heeft haar daardoor ontvangen met al de pracht en heerlijkheid en dat kan de lente geven. Dit heeft een grote invloed gehad op haar eredienst en daardoor is ze op verschillende manieren afgebeeld, zoals met de namen Urania, Pandemos en Euploia.

Aphrodite Urania

De eerste opwachting van Aphrodite tijdens erediensten was eenvoudig. Er mochten geen bloedige offers op het altaar worden volbracht. Het beeld van de godin was gewapend en ze werd samen met Ares vereerd. Vrouwen waren uitgesloten van haar eredienst en in Sicyon moesten haar priesteressen een strenge kuisheid volbrengen. Op haar hoofd droeg ze een zinnebeeld van het hemelgewelf en ze droeg in haar handen een papaver en een appel – de symbolen van vruchtbaarheid. Van origine was ze als natuurgodin van de sterrenhemel bekend.

25 zinnen die het verschil maken

Heb je trouwens deze kant-en-klare berichtjes voor op WhatsApp of Tinder al gezien? Het zijn de beste zinnen om iemand stapelgek op je te maken.

Aphrodite Pandemos

Aphrodite Pandemos was voor het grootste gedeelte van het Griekse volk een stuk aantrekkelijker. Haar invloed was bekend over het gehele land en over het hele volk – ze stond bekend als de godin van de tuinen en bloemen, de godin van de lente en die door de zinnen bekoord was door de liefde. Ze kwam voornamelijk tevoorschijn bij de vruchtbare vochtigheid van de lente. Wanneer de Zephyr begon te waaien en wanneer Zeus en Hera het huwelijksfeest vierden, en als de lente tevoorschijn kwam, was het tijd om Aphrodite Pandemos te vereren.

Aphrodite Euploia

Tot slot werd Aphrodite vereerd omdat ze een relatie had met de zee. Euploia betekent letterlijk ‘die een goede vaart schenkt’. Daarnaast heeft ze nog tal van andere namen zoals Pontia van de diepe zee en Liménia van de haven. Ze werd voornamelijk in de kustregio vereerd en hierdoor staat ze bekend als de godin van de kalme, rustige zee. Voordat Poseidon stormen kon verwekken op zee, wist Aphrodite Euploia hem tot bedaren te brengen en zo konden zeelieden de haven veilig verlaten.

Andere verschijningsvormen

Naast bovengenoemde verschijningsvormen van godinnen stond ze ook bekend als godin van de schoonheid. Ze had als taak om de versierselen van het lichaam te verspreiden onder de vrouwen. Zo wordt ze ook genoemd als de zoet lachende en de gulden Aphrodite. Zij beschikt over de gordel der liefde en heeft allerlei tovermiddelen om de liefde tot uiting te laten komen. Wanneer iemand een prachtige vrouw wil omschrijven, hoeft hij haar alleen maar te vergelijken met deze godin van de schoonheid. Ze beschikte namelijk over prachtige ogen, een schone boezem en een lieflijke mond.

Aphrodite feesten

Er werden natuurlijk erediensten gehouden voor Aphrodite, maar er waren ook speciale Aphrodisia. Dit zijn feesten die voornamelijk op het eiland Cyprus in de stad Paphos werden gehouden. Het was uit den boze om tijdens dit feest bloedige offers te volbrengen aan de godin. Alleen de vlam van het offervuur, wierook en mirre werd geaccepteerd tijdens de Aphrodisia. Later werd ook bij de tempel in Amathus en op het gewijde eiland Kythera deze feesten gehouden. Ook in Thebe, Kortinthe en Athene werden feesten ter ere van Aphrodite gehouden. Het volk dat erop afkwam bestond voornamelijk uit ‘hetairen’ met hun minnaars.

Het vertrek en aankomst van de godin

Ook bij de tempel van Eryx op Sicilië werden Aphrodisia gevierd en er werden daar voornamelijk duiven gehouden. Na een tijd vlogen ze weg en dit werd dan ook beschouwd als het vertrek van de godin. Negen dagen later keerde de duiven terug en op kop vloog een vreemde, buitengewone mooie duif. Dit betekende dat Aphrodite weer was teruggekeerd. De soort feesten waren dus erg heilig voor de mensen in Griekenland en omstreken. Het was hoogstwaarschijnlijk bekend in heel Griekenland, maar dit is wat er is overgebleven van de verhalen.

Relatie met andere goden

Aphrodite is de godin van de vruchtbaarheid en schoonheid. Ze was oorspronkelijk getrouwd met Hephaistos, maar toen hij het overspel met Ares ontdekte bouwde hij een kunstig net. Hierin ving hij het koppel en ze werden tentoongesteld aan spottende blikken en woorden van de andere goden. Toch kregen Ares en zij zeven kinderen: Harmonia, Deimos, Phobos, Eros, Himeros, Pothos en Anteros.

Ook zijn er nog andere verhalen waarin Aphrodite een relatie heeft met andere goden. De muze Clio spotte met de liefde van Aphrodite voor Adonis en daarna kreeg ze als straf een vervulde liefde met Pieros – een relatie waaruit het kind Hyakinthos ontstond.

De liefdesgod met de magische pijlen

Er doet een verhaal de ronde dat Aphrodite voor Psyche een lot in gedachten had. Ze beval haar zoon Eros, ook wel bekend als Cupido, een van zijn scherpste liefdespijlen te nemen om het hart van Psyche te doorboren. Zo wilde ze een ongeneeslijke liefde opwekken voor de gemeenste mensen die op de aarde woonden. Dat ging echter niet helemaal goed. Het tragische verhaal vertelt dat dat Eros zichzelf verwondde aan de pijl waardoor hij werd overmand door liefde voor Psyche. Maar… dat is weer een lang verhaal op zichzelf.

Meer mensen zoals jij...

... weten niet welke liefdestaal ze spreken. En dat is niet zo gek als je helemaal niet weet dat iedereen een eigen moedertaal der liefde heeft. In ‘De vijf talen van de liefde’ ontdek je welke taal jij spreekt en nog belangrijker: hoe je daarmee je liefdesleven verbetert. Verhelderend, een eyeopener: kom er zelf achter waarom dit boek ‘het best beoordeelde’ relatieboek is.

Deel dit artikel
Geef je reactie