Gratisdatingtips.nl is de website waarop wij ter informatie en voor entertainmentdoeleinden teksten, afbeeldingen en andere materialen publiceren. We behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan iemand mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten of als een professioneel advies.

Beperkte aansprakelijkheid

We spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Met duizenden artikelen die zijn geschreven, is het bijvoorbeeld mogelijk dat een artikel verouderd is, terwijl we nog niet de kans hebben gekregen om de inhoud te wijzigen. We aanvaarden hierdoor geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de gebruik van de informatie op deze website.

De op deze website aangeboden materialen worden gepubliceerd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gratisdatingtips.nl. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen we ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GratisDatingTips.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, tenzij dit anders bepaald is in de regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) of als dit bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website te kopiëren, op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, als daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. We proberen de website altijd up-to-date te houden maar dit is geen garantie. Heb je vragen over de informatie op onze website? Laat het dan aan ons weten.

Geef je reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *