28 begrippen voor seksuele aantrekkingskracht, oriëntatie en gedrag

Michelle Mulder
Door Michelle Mulder
10 minuten leestijd

Van aseksueel tot panseksueel en fluïde tot queer: er zijn tientallen termen en begrippen die seksuele aantrekkingskracht, oriëntatie en gedrag kunnen beschrijven. Wat dit bewijst is dat alles niet meer zo zwart-wit is als jaren geleden. Inmiddels weten we allemaal dat seksuele oriëntatie en gedrag zich in een spectrum begeven.

Alle gevoelens en handelingen van lichamelijke aard die gepaard gaan met lust en seksuele opwinding vallen onder de overkoepelende term ‘seksualiteit’. Het heeft betrekking op de mensen van wie je houdt, maar vooral ook op wie je aantrekkelijk vindt. Seksualiteit is het geheel van seksuele gevoelens, wensen, verlangens en voorkeuren. Iedereen geeft daar op zijn of haar eigen manier vorm aan. En als het alleen gaat om tot wie jij je aangetrokken voelt, dan hebben we het over seksuele oriëntatie.

28 termen en begrippen

Omdat onze kennis over seksuele identiteiten zich steeds verder ontwikkelt zijn er veel van deze seksuele termen bij gekomen. We kunnen wel stellen dat de taal omtrent seksualiteit zich heeft geëvolueerd, wat betekent dat er nu veel meer termen zijn die mensen kunnen gebruiken om zichzelf te beschrijven. Termen en begrippen die veel verder gaan dan alleen ‘hetero’ of ‘homo’. Hierbij een handige lijst van de bekendste termen, op alfabetische volgorde.

Nu populair:

lexa "Serious Dating, Crazy Love: Lexa is waar je moet zijn. Voor mensen met inhoud die iets échts zoeken."

1. Alloseksueel

De term alloseksueel beschrijft iedereen die een vorm van seksuele aantrekkingskracht ervaart. Deze term helpt om aseksuele spectrum te normaliseren. Alloseksuele mensen kunnen zich identificeren als homoseksueel, lesbisch, biseksueel, panseksueel of met een andere seksuele oriëntatie. Dit komt omdat ‘alloseksueel’ niet beschrijft tot wie je je aangetrokken voelt, maar eerder dat je je in het algemeen seksueel tot iemand aangetrokken kunt voelen.

2. Androseksueel

Androseksuele mensen voelen zich zowel fysiek als emotioneel aangetrokken tot mensen die een wat meer mannelijke kant hebben. Dit kunnen mannen zijn of mannelijke mensen. Het heeft vaak niet te maken met het biologische aspect van mannelijkheid, maar meer met de mannelijke genderidentiteit of genderexpressie.

3. Aseksueel

Aseksuele mensen hebben geen seksuele verlangens naar alle geslachten. Iemand die aseksueel is, ervaart weinig tot geen seksuele aantrekkingskracht. Aseksualiteit is een brede term en degenen die zich als aseksueel identificeren, kunnen zich ook identificeren met een of meer andere termen die hun relatie tot seksuele aantrekkingskracht specifieker kunnen weergeven.

4. Aromantisch

Een aromantische oriëntatie beschrijft degenen die weinig of geen romantische aantrekkingskracht ervaren tot andere mensen. Mensen die aromantisch zijn, die zichzelf ook wel ‘aro’ noemen, ontwikkelen geen romantische gevoelens voor anderen, ongeacht hun genderidentiteit.

5. Autoseksueel

Autoseksuele mensen voelen zich tot zichzelf aangetrokken. Een autoseksueel heeft geen behoefte aan seks met iemand anders, maar wel aan zelfbevrediging.

6. Bi-curious

Mensen die zichzelf ‘bi-curious‘ noemen, ook wel bischierig genoemd, zijn mensen die hun biseksualiteit aan het ontdekken zijn. Het is de term die gebruikt wordt voor mensen die hun seksualiteit onderzoeken, vaak vanwege een nieuwsgierigheid naar een romantische of seksuele aantrekking tot mensen waarop ze zich nog niet eerder gericht hebben.

7. Biromantisch

Biromantische mensen voelen zich fysiek en seksueel aangetrokken tot één geslacht, maar kunnen zich romantisch aangetrokken voelen tot meerdere geslachten.

8. Biseksueel

Biseksuele mensen voelen zich zowel fysiek als romantisch aangetrokken tot meerdere geslachten.  Veel mensen gebruiken ‘biseksueel‘ als de overkoepelende term voor elke vorm van aantrekking tot twee of meer geslachten.

9. In de kast

‘In de kast´ is het tegenovergestelde van ‘uit de kast komen’. Het beschrijft de mensen in de LGTBQIA+-gemeenschap die hun seksuele identiteit, oriëntatie, gedrag of expressie niet openlijk delen.

10. Uit de kast komen

‘Uit de kast komen’ is een uitdrukking die verwijst naar het proces voor mensen in de LGTBQIA+-gemeenschap die hun seksuele identiteit, oriëntatie, gedrag of expressie openlijk gaan delen. Dit is vaak niet één moment, maar een langer proces van gesprekken en momenten met familie, vrienden en de samenleving.

11. Cupioseksueel

Cupioseksuele mensen zijn mensen die geen seksuele aantrekkingskracht tot anderen ervaren, maar wel het verlangen of de wens hebben om een seksuele relatie aan te gaan.

12. Demiseksueel

Demiseksuele mensen voelen enkel seksuele aantrekking tot mensen met wie ze een romantische of emotionele relatie hebben opgebouwd.

13. Fluïde

Mensen die zichzelf als seksueel fluïde omschrijven, ervaren dat hun seksualiteit door de tijd heen of in diverse contexten verandert. Het is niet het een of het ander, het kan alles zijn – op elk punt van het spectrum.

14. Grijsseksueel

Grijsseksuele mensen bevinden zich in het grijze gebied van het hele seksualiteitsspectrum. Ze omschrijven zichzelf niet als aseksueel of aromantisch, omdat ze vaak wel een beperkte een romantische of seksuele aantrekkingskracht ervaren – zij het in minder mate dan anderen.

15. Gynaseksueel

Gynaseksuele mensen voelen zich zowel fysiek als emotioneel aangetrokken tot mensen die een wat meer vrouwelijke kant hebben. Dit heeft weinig te maken met het biologische aspect van vrouwelijkheid, maar meer met vrouwelijke genderidentiteit of genderexpressie.

16. Heteroseksueel

Heteroseksuele mensen voelen zich zowel fysiek als romantisch aangetrokken tot mensen van het tegenovergestelde geslacht.

17. Homoseksueel

Homoseksuele mensen voelen zich zowel fysiek als romantisch aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht.

18. Lesbisch

Een vrouw of iemand die zich als vrouw identificeert die seksuele, romantische of emotionele aantrekkingskracht voelt tot mensen van hetzelfde of een vergelijkbaar geslacht. Sommige mensen die lesbisch zijn, kunnen zichzelf ook homo of queer noemen, terwijl anderen de voorkeur geven aan de term lesbienne.

19. LGBTQIA+

LGTBQIA+ is een afkorting voor iedereen die zich niet als uitsluitend cisgender of heteroseksueel identificeren. De letters in de afkorting staan voor lesbisch, gay, biseksueel, transgender, queer, intersekse en aseksueel. Het plus-teken verwijst naar de vele andere seksuele oriëntaties en genderidentiteiten die niet onderdeel zijn van de afkorting, maar wel van de LGTBQIA+-gemeenschap.

20. Monoseksueel

Monoseksuele mensen zijn een grote categorie van mensen die zowel fysieke aantrekkingskrachten als romantische gevoelens voelen tot mensen van uitsluitend hetzelfde geslacht of het andere geslacht. Hieronder vallen dus hetero’s, homo’s en lesbiennes.

21. Omniseksueel

Mensen die omniseksueel zijn, zijn vergelijkbaar met panseksuele mensen die op het innerlijk van een persoon vallen. Maar er is één groot verschil: voor panseksuele valt het geslacht volledig weg. Omniseksuelen herkennen en erkennen de genderidentiteit van een ander wel.

22. Panseksueel

Panseksuele mensen voelen zich fysiek en emotioneel aangetrokken tot mensen, ongeacht het biologische geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. Oftewel, panseksuelen vallen op de persoonlijkheid van een ander en niet op de genderidentiteit.

23. Polyseksueel

Polyseksueel is een term die mensen beschrijft die een romantische en seksuele aantrekkingskracht voelen tot mensen met verschillende geslachten. Hieronder vallen mensen die biseksueel, panseksueel, omniseksueel of queer zijn.

24. Pomoseksueel

Pomoseksuele mensen zijn mensen die alle labels die seksualiteit omschrijven afwijzen. Ze identificeren zichzelf dan ook niet met een label of identiteit.

25. Queer

Queer is een overkoepelende term waarmee mensen aangeven dat ze niet in een bepaald hokje passen qua gender en seksualiteit. De term ‘queer‘ (de Q in LBGTQIA+) erkent dat seksualiteit een spectrum is en niet uit een verzameling onafhankelijke en elkaar uitsluitende categorieën.

26. Sapioseksueel

Sapioseksuele mensen voelen zich niet aangetrokken tot het uiterlijk van anderen, maar puur door het intellect. De meeste sapioseksuelen voelen zich dus aangetrokken tot de intelligentie van een ander en minder of niet door andere kenmerken.

27. Skolioseksueel

Skolioseksuele mensen voelen zich aangetrokken tot iedereen die zich niet identificeert als cisgender. Ze kunnen zich aangetrokken voelen tot transgenders, non-binaire mensen en degenen die zich niet identificeren als cisgender.

28. Spectraseksueel

Spectraseksuele mensen voelen zich fysiek en romantisch aangetrokken tot een groot scala van geslachten en genderidentiteiten. Maar niet allemaal.

Met deze 28 begrippen en termen zou je kunnen omschrijven wat je seksualiteit is. Het zijn allemaal termen om je romantische en seksuele oriëntatie, aantrekkingskracht en gedrag te beschrijven. Zelfs als je duidelijk bent over je eigen seksuele oriëntatie en voorkeuren, kan het je verrijken als persoon om je woordenboek uit te breiden met deze begrippen die seksualiteit beschrijven.

Bovendien is het gebruik van de juiste termen en begrippen belangrijk voor iedereen in de LGTBQIA+-gemeenschap. Helaas hebben veel LGTBQIA+´ers nog steeds veel maken met discriminatie, vooroordelen en onbegrip. Weten welke termen gebruikt worden, kan ervoor zorgen dat zij zich gesteund voelen.

Verliefd worden is meer...

... dan toeval. Er zijn twee personen voor nodig die ervoor openstaan. Bij gayParship weten ze welke aspecten belangrijk zijn voor een langdurige relatie. Hun matchingsprincipe heeft één doel: het samenbrengen van mensen die bij elkaar passen en samen gelukkig zijn, en dat natuurlijk voor lange tijd. Ontdek zelf hoe 1 op de 3 leden er een partner vindt.

Deel dit artikel
Geef je reactie